Close
Close

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

OGŁASZA KONKURS OFERT i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych.

Ogłoszenie

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Formularz zgłoszeniowy

 

Skip to content
E-Recepta
Spis Przydatnych Nr Telefonów
Facebook @zoz2rzeszow