ZOZ Nr 2 w Rzeszowie udziela świadczeń medycznych z zakresu specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w następujących poradniach specjalistycznych:

poradnia chirurgii ogólnej,
poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci,
poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,
poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej dla dzieci,
poradnia dermatologiczna,
poradnia diabetologiczna,
poradnia endokrynologiczna,
poradnia laryngologiczna,
poradnia laryngologiczna dla dzieci,
poradnia pulmonologiczna,
poradnia pulmonologiczna dla dzieci,
poradnia ginekologiczno – położnicza,
poradnia kardiologiczna,
poradnia neurologiczna,
poradnia neurologiczna dla dzieci,
poradnia okulistyczna,
poradnia reumatologiczna,
poradnia osteoporozy,
poradnia rehabilitacyjna,
poradnia urologiczna,
poradnia preluksacyjna,
poradnia logopedyczna,
poradnia wad postawy.

Świadczenia realizowane są w Przychodni Specjalistycznej – Centrum Diagnostycznym w Rzeszowie ul. Fredry 9