Dane kontaktowe:

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy w Dynowie

ul. Ks. Ożoga 32, 36-065 Dynów

tel.: 16 65 22 574

e-mail: zol.dynow@zoz2.pl

Kierownik: lek. med. Grzegorz Hetman

Zastępca Kierownika: Danuta Osiewicz


Placówka posiada 77 łóżek dla starszych i schorowanych osób wymagających długotrwałej opieki. Zakład zapewnia:

-całodobową opiekę lekarsko- pielęgniarską
-kompleksową opiekę rehabilitacyjną
-opiekę psychologiczną i duszpasterską
-terapię zajęciową i zajęcia rekreacyjne.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu ubiegania się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dynowie, można pobrać wybierając w menu zakładkę “Do pobrania”.

Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie zakończył realizację II etapu inwestycji pn. “POPRAWA USŁUG ZDROWOTNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W DYNOWIE“.
Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego obiektu mieszczącego Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dynowie, w ramach której dobudowano pawilon z oddziałem łóżkowym wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi. Ponadto  wykonana została przebudowa oraz remont aktualnie funkcjonującej placówki w celu dostosowania jej do obecnych wymagań funkcjonalnych, a także modernizacja elewacji istniejącego segmentu.

W dniu 10 grudnia 2021r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę ZOL w Dynowie, natomiast 11.10.2023r. dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dynowie.

Rozbudowa ZOL w Dynowie pozwoliła na zwiększenie miejsc z 42 do 77 dla osób starszych i schorowanych, których nieustannie przybywa. Nowoczesna i przyjazna forma sal, optymistyczny wystrój wnętrz zdecydowanie zwiększy komfort przebywających tam pacjentów.