Dane kontaktowe:

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy w Dynowie

ul. Ks. Ożoga 32, 36-065 Dynów

tel.: 16 65 22 574

e-mail: zol.dynow@zoz2.pl

Kierownik: lek. med. Grzegorz Hetman

Zastępca Kierownika: Danuta Osiewicz


Placówka o profilu ogólnym, specjalizująca się w schorzeniach ortopedycznych. Posiada 40 łóżek w salach od 1 do 4-osobowych. Zakład zapewnia:

-całodobową opiekę lekarsko- pielęgniarską
-kompleksową opiekę rehabilitacyjną
-opiekę psychologiczną i duszpasterską
-terapię zajęciową i zajęcia rekreacyjne.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu ubiegania się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dynowie, można pobrać wybierając w menu zakładkę “Do pobrania”.

Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie rozpoczął realizację inwestycji pn. “POPRAWA USŁUG ZDROWOTNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W DYNOWIE“.
Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego obiektu mieszczącego Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dynowie, w ramach której przewiduje się budowę pawilonu z oddziałem łóżkowym wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi. Ponadto w kolejnych etapach przedsięwzięcia, wykonana zostanie przebudowa oraz remont aktualnie funkcjonującej placówki w celu dostosowania jej do obecnych wymagań funkcjonalnych, a także modernizacja elewacji istniejącego segmentu.
Źródłem realizacji celu jest dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/Starostwo Powiatowe.

W dniu 10 grudnia 2021r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę ZOL w Dynowie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia dostępnych w GALERII.