Dane kontaktowe:

Punkt Lekarski w Dąbrowej 

36-071 Dąbrowa 36a

tel.: 17 85 14 057

e-mail: dabrowa@zoz2.pl

Kierownik: pielęgniarka Maria Kałamarz


Poradnia ogólna:

lek. med. Piotr Ciekliński

Poradnia stomatologiczna:

lek. stom. Judyta Więch-Kręblewska

lek. stom. Aleksander Kręblewski