Cytologia

Program adresowany jest do:

  • do kobiet w wieku 25-64 lat
  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Badanie można wykonać w poradniach ginekologiczno-położniczych ZOZ Nr 2 w Rzeszowie. Szczegółowe informacje w poszczególnych ośrodkach zdrowia.