Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Program adresowany jest do osób, które:

 • są w wieku 35-65 lat
 • złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ZOZ Nr 2 w Rzeszowie
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia

W ramach programu świadczeniodawca zapewniania realizację następującego zakresu wykonywanych kolejno świadczeń:

 1. przeprowadzenie wywiadu profilaktycznego
 2. wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie BMI
 3. ustalenie terminu wizyty u lekarza, na którego liście znajduje się świadczeniobiorca
 4. w trakcie wizyty lekarz poz, wykonuje:
  1. badanie przedmiotowe pacjenta oraz ocenia czynniki ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia
  2. dokonuje kwalifikacji świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenia globalne ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości
  3. edukuje świadczeniobiorcę oraz podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania z pacjentem
 5. Świadczeniobiorcy, u których rozpoznano chorobę układu krążenia, w zależności od wskazań medycznych otrzymują, w formie wydruku z Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki, zalecenia dotyczące konieczności zmiany trybu życia lub zostają skierowani (poza Programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z Funduszem umowy o udzielanie odpowiednich rodzajów świadczeń.