Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Program adresowany jest do osób, które:

 • są w wieku 35-65 lat
 • złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarki środowiskowo rodzinnej w ZOZ Nr 2 w Rzeszowie
 • u których nie została dotychczas rozpoznana cukrzyca, choroba układu krążenia, przewlekła niewydolność nerek i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia

Program realizowany jest przez pielęgniarki środowiskowo - rodzinne we wszystkich ośrodkach zdrowia ZOZ Nr 2 w Rzeszowie. Do skorzystania z programu nie jest potrzebne skierowanie.

W ramach programu świadczeniodawca zapewniania realizację następującego zakresu wykonywanych kolejno świadczeń:

 1. przeprowadzenie wywiadu profilaktycznego
 2. wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie BMI
 3. ustalenie terminu wizyty / teleporady u lekarza poz / pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej , na którego liście znajduje się świadczeniobiorca
 4. w trakcie wizyty lekarz poz / pielęgniarka środowiskowo - rodzinna, wykonuje:
  1. ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia
  2. dokonuje kwalifikacji świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenia globalne ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości
  3. edukuje świadczeniobiorcę oraz podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania z pacjentem
 5. Pacjenci, w zależności od wskazań medycznych otrzymują, w formie wydruku z Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki, zalecenia dotyczące konieczności zmiany trybu życia lub zostają skierowani (poza Programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie