Dane kontaktowe:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Hyżnem

36-024 Hyżne 104

tel.: 17 23 05 031; 17 23 05 030 

e-mail: zol.hyzne@zoz2.pl

Kierownik: lek. med. Paweł Grabiec

Zastępca kierownika: piel. Elżbieta Powroźniak


Zakład o charakterze ogólnym świadczy opiekę pacjentom chorym przewlekle, niesprawnym, w podeszłym wieku, którzy wymagają całodobowej pielęgnacji.

Pacjenci mają zapewnioną:

  • opiekę lekarską
  • opiekę pielęgniarską
  • rehabilitację ogólną
  • opiekę psychologiczną
  • opiekę duszpasterską
  • terapię zajęciową
  • leczenie farmakologiczne
  • leczenie dietetyczne
  • badania diagnostyczne

Opiekę pacjentom zapewnia wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny. Zakład oferuje kompleksowe świadczenia fizjoterapeutyczne prowadzone przez rehabilitantów oraz różne formy terapii zajęciowej.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Hyżnem usytuowany jest w nowoczesnym budynku spełniającym wszelkie standardy. Budynek Zakładu nie posiada barier architektonicznych, co gwarantuje łatwy dostęp do wszystkich pomieszczeń oraz swobodne poruszanie się po terenie Zakładu.

ZOL oferuje bardzo dobre warunki socjalno-bytowe, posiada 50 łóżek w pokojach 2,3,4 osobowych, wysoki standard warunków higieniczno – sanitarnych, wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dogodne położenie, malownicze widoki oraz otoczenie zielenią, zapewnia ciszę i spokój oraz wypoczynek dla pacjentów.

Szczegółowe informacje na temat sposobu, zasad przyjmowania i pobytu chorych w Zakładzie oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym; wzory dokumentów można również pobrać z zakładki menu “Do Pobrania”.