Konkurs – porady lekarskie

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie 35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66 na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej   OGŁASZA KONKURS OFERT i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty Continue Reading

Konkurs ofert – badania laboratoryjne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wykonanie usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych z dnia 14.01.2022 r. Udzielającym Zamówienia jest Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie Postępowanie prowadzone na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 Continue Reading

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie 35-005 Rzeszów ul. Fredry 9 tel. 853-54-66 na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej OGŁASZA KONKURS OFERT i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do Continue Reading

Konkurs Ofert : badania diagnostyczne i laboratoryjne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wykonanie usług medycznych w zakresie badań: diagnostycznych i laboratoryjnych z dnia 10.12.2021 r. Udzielającym Zamówienia jest Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie Postępowanie prowadzone na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia Continue Reading