Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej OGŁASZA KONKURS OFERT i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie Continue Reading

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych i diagnostycznych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wykonanie usług medycznych w zakresie badań: laboratoryjnych i diagnostycznych z dnia 09.12.2022 r. Udzielającym Zamówienia jest Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie Postępowanie prowadzone na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia Continue Reading

Konkurs ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej OGŁASZA KONKURS OFERT i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie Continue Reading

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej OGŁASZA KONKURS OFERT i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w celu udzielenia zamówienia na Continue Reading