Rejestracja do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Świlczy pod nr tel.: 17 85 60 793; e-mail: swilcza@zoz2.pl

36-072 Świlcza 142


PERSONEL MEDYCZNY/PORADNIE:

Poradnia ogólna:

lek. med. Aniela Pikuła

Poradnia dziecięca:

lek. med. Kempa Lidia

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna:

Danuta Winiarz

Położna Środowiskowo-Rodzinna:

Urszula Nowakowska

Poradnia Stomatologiczna:

lek. stom. Aleksander Kręblewski

lek. stom. Monika Wysocka (Zespół Szkół w Świlczy)

Porania ginekologiczna:

lek. med. Paweł Chechliński

Rehabilitacja zabiegowa