Uchwałą Nr LXI/491/24 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. zmienioną Uchwałą NR II/8/24 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie powołano Radę Społeczną w następującym składzie:

 • Krzysztof Jarosz – Starosta Rzeszowski – jako przewodniczący
 • Bogusława Czachor - Kustra - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego
 • pozostali członkowie w liczbie 10 osób:

 • Stanisław Kula - gm. Sokołów Małopolski
 • Lucyna Sokołowska - gm. Głogów Małopolski
 • Łukasz Obara - gm. Tyczyn
 • Antoni Ossoliński - gm. Hyżne
 • Tadeusz Pachorek - gm. Świlcza
 • Rafał Białorucki - gm. Boguchwała
 • Jurek Faraś - gm. Błażowa
 • Jan Sieńko - m. i gm. Dynów
 • Aleksander Stochmal - m. i gm. Dynów
 • Renata Gaweł - gm. Krasne