Uchwałą Nr XXVIII/234/21 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie powołano Radę Społeczną w następującym składzie:

 • Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski – jako przewodniczący
 • Joanna Głodowska - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego
 • pozostali członkowie w liczbie 11 osób:

 • Tadeusz Chmiel - gm. Sokołów Małopolski
 • Lucyna Sokołowska - gm. Głogów Małopolski
 • Łukasz Obara - gm. Tyczyn
 • Antoni Ossoliński - gm. Hyżne
 • Marek Sitarz - gm. Trzebownisko
 • Tadeusz Pachorek - gm. Świlcza
 • Rafał Białorucki - gm. Boguchwała
 • Jurek Faraś - gm. Błażowa
 • Jan Sieńko - m. i gm. Dynów
 • Aleksander Stochmal - m. i gm. Dynów
 • Renata Gaweł - gm. Krasne