Rejestracja do Dziennego Ośrodka Rehabilitacji

W Dziennym Ośrodku Rehabilitacji realizowane są różne formy usprawniania, tj. fizykoterapia, kinezyterapia oraz masaż. Cykl rehabilitacyjny trwa od 3 do 6 tygodni. Rodzaje zabiegów są ustalane z lekarzem specjalistą ds. rehabilitacji, który nadzoruje stan zdrowia pacjenta.
Skierowanie do Dziennego Ośrodka Rehabilitacji może wystawić lekarz o specjalizacji:
– urazowo-ortopedycznej
– neurologicznej
– reumatologicznej
– rehabilitacyjnej
– lekarz POZ (w przypadku choroby przewlekłej)