Dane kontaktowe :

Przychodnia Rejonowa w Dynowie

ul. Ks. Ożoga 32, 36-065 Dynów
tel.: 16 65 21 035
e-mail: dynow@zoz2.pl
p.o. Kierownika : piel. Łucja Bachurska


Przychodnia Rejonowa w Dynowie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 18.00. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz w soboty, w niedziele i święta pełniona jest Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. Szczegółowy harmonogram pracy personelu medycznego dostępny jest w ośrodku zdrowia.

Poradnia ogólna:
lek. med. Grzegorz Hetman
lek med. Katarzyna Bednarz
lek. med. Karol Łyko
lek. med. Piotr Lubecki
lek. med. Wojciech Grych
lek. med. Krzysztof Oponowicz
lek. med. Maciej Cichosz
lek. med. Michał Maźniak

Poradnia dziecięca:
lek. med. Grzegorz Hetman

Poradnia alergologiczna:
lek. med. Irena Kędzierska

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna:
mgr Anna Miśniakiewicz
Barbara Szpiech
Beata Wróblicka

Położna Środowiskowo-Rodzinna:
Barbara Bielec

Poradnia chirurgii ogólnej:
lek. med. Tomasz Owsiany
lek. med. Paweł Teplicki

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej:
lek. med. Paweł Słysz
lek. med. Bartosz Dębski
lek. med. Kamil Mąka
lek. med. Krzysztof Pawlak
lek. med. Jakub Klepacki

Poradnia ginekologiczna:
lek. med. Krzysztof Gałuszka
lek. med. Marta Mickowska
lek. med. Michał Maźniak

Pracownia RTG

Pracownia USG

Gabinet zabiegowy

Pracownia spirometrii

Rehabilitacja zabiegowa


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udzielana jest w Przychodni Rejonowej w Dynowie w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz w soboty, w niedziele i święta. Pacjenci objęci są opieką lekarską i pielęgniarską w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – przypadki nagłe.

Ambulatoryjna Opieka Całodobowa w Dynowie – 16 65 21 035