Dane kontaktowe :

Przychodnia Rejonowa w Dynowie

ul. Ks. Ożoga 32, 36-065 Dynów
tel.: 16 65 21 035
e-mail: dynow@zoz2.pl
p.o. Kierownika : piel. Łucja Bachurska


Przychodnia Rejonowa w Dynowie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 18.00. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz w soboty, w niedziele i święta pełniona jest Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. Szczegółowy harmonogram pracy personelu medycznego dostępny jest w ośrodku zdrowia.

Poradnia ogólna:
lek. med. Grzegorz Hetman
lek med. Katarzyna Bednarz
lek. med. Karol Łyko
lek. med. Piotr Lubecki
lek. med. Wojciech Grych
lek. med. Krzysztof Oponowicz

Poradnia dziecięca:
lek. med. Grzegorz Hetman

Poradnia alergologiczna:
lek. med. Irena Kędzierska

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna:
mgr Anna Miśniakiewicz
Barbara Szpiech
Beata Wróblicka

Położna Środowiskowo-Rodzinna:
Barbara Bielec

Poradnia chirurgii ogólnej:
lek. med. Tomasz Owsiany
lek. med. Paweł Teplicki

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej:
lek. med. Paweł Słysz
lek. med. Kamil Mąka
lek. med. Krzysztof Pawlak
lek. med. Maciej Zasowski

Poradnia ginekologiczna:
lek. med. Marta Mickowska
lek. med. Michał Maźniak

Pracownia RTG

Pracownia USG

Gabinet zabiegowy

Pracownia spirometrii

Rehabilitacja zabiegowa


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udzielana jest w Przychodni Rejonowej w Dynowie w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz w soboty, w niedziele i święta. Pacjenci objęci są opieką lekarską i pielęgniarską w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – przypadki nagłe.

Ambulatoryjna Opieka Całodobowa w Dynowie – 16 65 21 035