Przychodnia Specjalistyczna - Centrum Diagnostyczne
ul. Fredry 9
35-005 Rzeszów
tel. 17 85 38 996

Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowane są w ZOZ Nr 2 w Rzeszowie w warunkach ambulatoryjnych i domowych oraz w oddziałach dziennych i Ośrodku Wczesnej Interwencji dla dzieci i młodzieży.

Do świadczeń rehabilitacji leczniczej wymagane  jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie obowiązuje do wszystkich zakresów rehabilitacji również do Poradni Rehabilitacyjnej.

Skierowanie na rehabilitację leczniczą w trybie ambulatoryjnym, tj. na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych; pacjent otrzymuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W gabinetach realizowane są różne formy fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu leczniczego.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Świadczenia udzielane są pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych. NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, nie więcej niż pięć zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Rehabilitacja w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. W ośrodkach realizowane są różne formy usprawniania, tj. fizykoterapia, kinezyterapia oraz masaż. Cykl rehabilitacyjny trwa od 3 do 6 tygodni. Rodzaje zabiegów są ustalane z lekarzem specjalistą ds. rehabilitacji, który nadzoruje stan zdrowia pacjenta.

Rehabilitacja w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla dzieci i młodzieży

OWI jest miejscem, w którym oferuje się wczesną, kompleksową i wielospecjalistyczną pomoc dzieciom w różnym wieku (od narodzin po wiek szkolny). Oferta Ośrodka świadczona jest poprzez różne formy stymulowania rozwoju dziecka. W naszym zespole możesz skorzystać z pomocy:
– lekarza rehabilitacji
– fizjoterapeutów
– neurologopedów
– psychologów
– terapeuty zajęciowego
– oligofrenopedagoga
Proponujemy również konsultacje medyczne w zakresie neurologii oraz laryngologii.