Przychodnia Specjalistyczna - Centrum Diagnostyczne
ul. Fredry 9
35-005 Rzeszów
Kierownik mgr Ewelina Buszta
Tel. 17 86 13 600

PORADNIE I PRACOWNIE w Przychodni Specjalistycznej – Centrum Diagnostycznym w Rzeszowie:

  • poradnia ogólna i dziecięca
  • poradnie specjalistyczne dla dzieci i dorosłych
  • poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych
  • poradnia medycyny pracy
  • rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Wczesnej Interwencji dla dzieci i młodzieży
  • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
  • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
  • pracownie specjalistyczne