Rejestracja do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Błędowej Tyczyńskiej pod nr tel.:
17 22 96 621, e-mail: bledowa@zoz2.pl

36-017 Błędowa Tyczyńska 6

PERSONEL MEDYCZNY/PORADNIE:

Poradnia ogólna:

lek. med. Włodzimierz Zwierzyk

Pracownia stomatologiczna:

lek. stom. Łukasz Budkowski

Gabinet zabiegowy

Punkt szczepień