dr n. med.

Aleksander Panek

p.o. Dyrektor

mgr

Ewa Skoczyńska

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych

mgr inż.

Mateusz Stanisławczyk

Zc-a Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr pielęgniarstwa

Kinga Harpula

Naczelna Pielęgniarka

mgr inż.

Jolanta Porowska

Główna Księgowa