mgr

Ewa Skoczyńska

Dyrektor

dr n. med.

Aleksander Panek

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

mgr inż.

Mateusz Stanisławczyk

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr pielęgniarstwa

Kinga Harpula

Naczelna Pielęgniarka

mgr inż.

Jolanta Porowska

Główna Księgowa