Rejestracja do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krasnem pod nr
tel.:17 85 55 210;
e-mail: krasne@zoz2.pl

36-007 Krasne 944


PERSONEL MEDYCZNY/PORADNIE:

POZ

Poradnia ogólna:

lek. med. Dorota Dynia-Ożóg

Poradnia dziecięca:

lek. med. Bożena Szekowska

Pielęgniarka koordynująca:

Joanna Nieradka

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna:

Halina Leśko

Położna Środowiskowo-Rodzinna:

Alicja Marszałek

Poradnia stomatologiczna

lek. stom. Magdalena Dec

Gabinet fizjoterapii:

mgr Monika Zurowicz