Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
ul. Fredry 9
35-005 Rzeszów
NIP : 813-26-43-816
Regon: 690685006

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie działa od 70 lat.Głównym celem działania ZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, promocja zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia. Świadczymy usługi medyczne bezpłatnie dla uprawnionych (ubezpieczonych) pacjentów z miasta Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego w ramach umowy z NFZ

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie świadczy usługi medyczne w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 • ambulatoryjnej opieki stomatologicznej
 • ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej
 • rehabilitacji ambulatoryjnej
 • profilaktyki i promocji zdrowia
 • diagnostyki obrazowej
 • diagnostyki laboratoryjnej
 • higieny szkolnej
 • opieki długoterminowej w zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • opieki całodobowej z zakresu pomocy doraźnej w Dynowie i Sokołowie Małopolskim.

Zatrudniamy doświadczony personel medyczny, m. in. wykwalifikowanych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów,
położne i pielęgniarki, fizjoterapeutów i radiologów.

Nasza placówka posiada nowoczesny sprzęt medyczny m. in

 • rezonans magnetyczny
 • tomograf komputerowy
 • densytometr
 • endoskop
 • aparaty USG
 • RTG
 • mammograf
 • sprzęt laboratoryjny
 • sprzęt okulistyczny

Dbając o jakość świadczonych usług ZOZ Nr 2 w Rzeszowie uzyskał: Certyfikat dla systemu zarządzania z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz promocji i profilaktyki zdrowia oraz Certyfikat dla usług medycznych diagnostyki obrazowej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.