Rejestracja do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Harcie pod nr tel.: 16 65 21 458, e-mail: harta@zoz2.pl

36-067 Harta 225/4


PERSONEL MEDYCZNY/PORADNIE:   

 

Poradnia ogólna:

lek. med. Renata Mnich

Poradnia stomatologiczna:

lek. stom. Izabela Pępek

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna:

Teresa Wyskiel

Gabinet zabiegowy

Punkt szczepień