PORADNIA OGÓLNA
Przychodnia Specjalistyczna - Centrum Diagnostyczne
ul. Fredry 9
35-005 Rzeszów

PERSONEL MEDYCZNY

Lekarze:

  • lek. med. Anna Negacz – specjalista medycyny rodzinnej
  • lek. med. Magdalena Denis – w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
  • lek. med. Dorota Dynia – Ożóg – specjalista chorób wewnętrznych
  • lek. med. Anna Buczkowicz
  • lek. med. Iwona Wanat
  • lek. med. Natalia Sejnowska

OPIEKA KOORDYNOWANA
W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

W poradni ogólnej w Przychodni Specjalistycznej – Centrum Diagnostycznym w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 realizowana jest OPIEKA KOORDYNOWANA w podstawowej opiece zdrowotnej dla pacjenta zdrowego i przewlekle chorego. W ramach opieki koordynowanej lekarz rodzinny może zlecić badania specjalistyczne, wyniki diagnostyki skonsultuje z lekarzem specjalistą. Pacjent zostanie również skierowany do dietetyka. W skład zespołu opieki koordynowanej wchodzi koordynator, który jest łącznikiem między pacjentem, a przychodnią i lekarzem.

Zadzwoń i dowiedz się więcej od Twojego koordynatora : 570 035 940

Więcej informacji: OPIEKA KOORDYNOWANA – ZOZ 2 Rzeszów