PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej oferujemy usługi medyczne w zakresie:

  • porad lekarzy rodzinnych
  • porad lekarzy pediatrów
  • opieki pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych
  • opieki położnych środowiskowo – rodzinnych

GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO – RODZINNEJ
mgr piel. Anna Pieluszczak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
st.piel.dypl. Małgorzata Siuta

GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO – RODZINNEJ
st.poł.dypl. Renata Wojturska

GABINET ZABIEGOWY
czynny codziennie od 7.00 do 18.00
tel. 17 86 13 623
piel. dypl. Małgorzata Romanowska
st.piel.dypl. Barbara Lech
mgr piel. Wiesława Pisula
mgr piel. Katarzyna Osuchowska