Rejestracja do Przychodni Rejonowej
w Głogowie Małopolskim pod nr tel.:
17 85 17 323; 17 85 16 010;
kom. 533 352 349,
e-mail: glogow@zoz2.pl

ul. Fabryczna 17, 36-060 Głogów Młp. 


PERSONEL MEDYCZNY/PORADNIE:

POZ

Poradnia ogólna:

lek. med. Adam Rejch
lek. med. Anna Gotkowska
lek. med. Mariola Klarycka

Poradnia dziecięca:

lek. med. Maria Ciebiera

lek. med. Krystyna Reichert

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna:

Dorota Drożdż
Iwona Grzesik
Ewa Rusin

Położna Środowiskowo-Rodzinna:

Maria Kwas

Poradnia stomatologiczna:

lek. stom. Wojciech Budkowski
lek. stom. Aleksandra Margańska-Kogut

Poradnie specjalistyczne

Poradnia neurologiczna:

lek. med. Halina Marszałek
lek. med. Jerzy Kocyłowski

Analityka medyczna

Rehabilitacja