Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
ul. Fredry 9
35-005 Rzeszów
tel. 17 86 13 609
email: laboratorium@zoz2.pl

Kierownik Medycznego Laboratorium Medycznego
mgr Justyna Jurkowska - Gniewek
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, analityk kliniczny, specjalista zdrowia publicznego

Kierownik Pracowni Serologii Grup Krwi
mgr Dorota Haznar - Badura
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

PUNKT POBRAŃ ZNAJDUJE SIĘ NA II PIĘTRZE W BUDYNKU “A”

Rejestracja na badania rozpoczyna się od godziny 7.00. Przed rejestracją należy pobrać bilet.

Pobieranie materiału odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 10.00 w pok. 226.

Wyniki badań wydawane są do godziny 16.00. W godzinach popołudniowych proszę dzwonić dzwonkiem przy okienku rejestracji.

Realizujemy badania bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty oraz odpłatnie.

Cennik badań laboratoryjnych 2023

Laboratorium składa się z pracowni:

– biochemii klinicznej
– hematologii i koagulologi
– analityki ogólnej
– immunochemii
– diagnostyki boreliozy
– serologii grup krwi

Wykonujemy szeroki panel badań laboratoryjnych, m. in.:

– analityki ogólnej
– biochemii klinicznej
– hematologii
– serologii grup krwi
– cytologii
– immunodiagnostyki

Zatrudniamy fachowy personel:
diagnostów laboratoryjnych, w tym specjalistów z zakresu:
1) laboratoryjnej diagnostyki medycznej
2) laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
oraz techników analityki medycznej z dużym doświadczeniem.