Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
ul. Fredry 9
35-005 Rzeszów
tel. 17 86 13 609
email: laboratorium@zoz2.pl

Kierownik Medycznego Laboratorium Medycznego
mgr Justyna Jurkowska - Gniewek
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, analityk kliniczny, specjalista zdrowia publicznego

Kierownik Pracowni Serologii Grup Krwi
mgr Dorota Haznar - Badura
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

PUNKT POBRAŃ ZNAJDUJE SIĘ NA II PIĘTRZE W BUDYNKU “A”

Rejestracja na badania rozpoczyna się od godziny 7.00. Przed rejestracją należy pobrać bilet.

Pobieranie materiału odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 10.00 w pok. 226. Pacjenci wykonujący wymazy COVID – 19 Ag, INFLUENZA A i B Ag obsługiwani są w godz. 10.00 – 11.00 w pok. 225

Wyniki badań wydawane są do godziny 17.00. W godzinach popołudniowych proszę dzwonić dzwonkiem przy okienku rejestracji.

Realizujemy badania bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty oraz odpłatnie.

Szybkie testy antygenowe
W Medycznym Laboratorium Diagnostycznym wykonujemy szybki , przesiewowy test przeznaczony do wykrywania obecności antygenów wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli, co jest równoważne z wykryciem
w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa. Test jest dopuszczony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w diagnostyce koronawirusa.
Testu antygenowy najlepiej wykonać początkowym etapie choroby – do 5-7 dni, od pojawienia się objawów wskazujących na COVID-19, ponieważ dochodzi wówczas do intensywnego namnażania się wirusa. Obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu mają osoby przekraczające granice.
Test antygenowy można wykonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 11.00. Do badania nie jest wymagane skierowanie ani wcześniejsze przygotowanie.
Ogromną zaletą testów antygenowych jest czas ich realizacji, który jest znacznie krótszy (max do 30 minut) od klasycznego testu RT-PCR (zwykle 24 godziny). Jeżeli wynik jest dodatni, oznacza to infekcję COVID-19. Jeżeli test antygenowy COVID-19 ma wynik negatywny, a występowały objawy koronawirusa, należy skontaktować się z lekarzem.
Oferujemy również wynik testu w języku angielskim. Wynik wpisywany jest do EWP (Ewidencji Wjazdów do Polski). Ujemny wynik testu w języku angielskim może zostać wykorzystany przez turystów lub pracowników przy przekraczaniu granicy lub okazany pracodawcy. Posiadanie ujemnego wyniku w języku angielskim może również pozwolić na przekroczenie granicy i unikniecie kwarantanny w zależności od aktualnych regulacji w poszczególnych krajach.

Laboratorium składa się z pracowni:

– biochemii klinicznej
– hematologii i koagulologi
– analityki ogólnej
– immunochemii
– diagnostyki boreliozy
– serologii grup krwi

Wykonujemy szeroki panel badań laboratoryjnych, m. in.:

– analityki ogólnej
– biochemii klinicznej
– hematologii
– serologii grup krwi
– cytologii
– immunodiagnostyki

Zatrudniamy fachowy personel:
diagnostów laboratoryjnych, w tym specjalistów z zakresu:
1) laboratoryjnej diagnostyki medycznej
2) laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
oraz techników analityki medycznej z dużym doświadczeniem.