PERSONEL MEDYCZNY :

Lekarze:
lek. med. Małgorzata Drabek – Specjalista rehabilitacji medycznej/Pediatra
lek. med. Zofia Bońkowska – Specjalista neurolog dziecięcy
lek. med. Monika Pawłowska-Juchno – Specjalista neurolog
Psycholodzy:
mgr Anna Nosek-Rożek
mgr Aneta Bańka
Neurologopedzi:
mgr Monika Inglot
mgr Joanna Kluczniak
mgr Ewelina Skuratowska
Terapeuta zajęciowy:
mgr Anna Strzałka
Fizjoterapeuci:
mgr Jadwiga Świąder
mgr Katarzyna Kawalec
mgr Agata Cybulska
mgr Agnieszka Kliba


Ośrodek Wczesnej Interwencji realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci opóźnionych i zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz innymi zaburzeniami wieku dzieci (najczęściej do  7 roku życia). Najlepiej, by do placówki trafiły już niemowlęta i małe dzieci, które są:

  • zagrożone nieprawidłowym rozwojem, z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, np. wcześniaki, dzieci niedotlenione okołoporodowo, matek, które miały problemy w trakcie ciąży (np. cukrzyca cięzarnych, choroby tarczycy)
  • opóźnione w rozwoju psychoruchowym i/lub umysłowym, dzieci z chorobami genetycznymi
  • z zaburzeniami mowy, zaburzeniami zachowania i emocji

Rehabilitacja obejmuje następujące zajęcia i metody:

  • Opieka medyczna lekarza pediatry, specjalisty rehabilitacji medycznej
  • Fizjoterapia (metoda NDT-Bobath, metoda Integracji Sensorycznej, metoda FITS, metoda DMS, metoda PNF, metoda Prechtll’a, bierne, czynnobierne i wspomagane, ćwiczenia koordynacyjne i równoważne, ćwiczenia ogólnousprawniające, praca oddechem i ciałem, metoda Dennisona, elementy techniki wg S.Masgutowej, metoda Kinesiology Taping, ćwiczenia z oporem, Viofor, Bioptron)
  • Zajęcia psychologiczne – podejście oparte na współczuciu, Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy oraz terapii samoregulacji, terapia behawioralna i elementy terapii poznawczo-behawioralnej, metoda Kids’Skills, trening funkcji poznawczych, techniki relaksacyjne, elementy bajkoterapii
  • Neurologopedia – elementy techniki wg S.Magutowej w zakresie integracji odruchów ustno-twarzowych i terapii neurotaktylnej oraz terapia zaburzeń funkcji oralnych i dysfagii w świetle metody NDT Bobath, AAC, terapia miofunkcjonalna, kinesiotaping w logopedii, metoda werbotonalna, metoda Knillów, masaż logopedyczny, elektrostymulacja
  • Terapia zajęciowa – terapia ręki, arteterapia, plastykoterapia, ludoterapia, terapia zabawą, Sensoplastyka, treningi samoobsługi i życia codziennego, trening procesów poznawczych, Zintegrowany Trening Grafomotorychny.