Close
Close

Medycyny Pracy

Rejestracja do Poradni Medycyny Pracy

W poradni medycyny pracy przyjmują:

lek. Jerzy Kocyłowski w środy od 10.00 – 12.00

lek. Mariusz Szepelak w piątki od 16.30 – 18.00

Poradnia medycyny pracy przeprowadza profilaktyczne badania wstępne przed rozpoczęciem zatrudnienia na stanowisku pracy, okresowe i kontrolne.
Badania okresowe przeprowadzane są przed upływem terminu ważności poprzedniego orzeczenia natomiast badania kontrolne są obowiązkowe dla osób przebywających na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni.

Do obowiązku każdego pracodawcy należy zapewnienie swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej. W tym celu pracodawca jest zobowiązany do zawarcie pisemnej umowy na ten rodzaj świadczeń z uprawnioną jednostką (zgodnie z Ustawą z dnia 17.10.2008 r. o zmianie Ustawy o służbie medycyny pracy).

Pielęgniarki

  • st. piel. dypl. Bożena Czapla
Skip to content
Szczepienia COVID-19
E-Recepta
Spis Przydatnych Nr Telefonów
Facebook @zoz2rzeszow