Rejestracja do Pracowni Spirometrii

Pracownia spirometrii czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku.

W pracowni wykonuje się spirometrię komputerową – ocenę wydolności i pojemności płuc.