MAMMOGRAFIA

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat
 • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka)
  • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2
  • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym
 • Mammografia jest badaniem obrazowym wykorzystującym niewielką dawkę promieniowania rentgenowskiego. Badanie mammograficzne nie wymaga specjalnego przygotowania. Zaleca się wykonanie badania w czasie 7 dni od pierwszego dnia miesiączki.
 • Do wykonania zdjęć mammograficznych Pacjentka zdejmuje odzież osobistą od pasa w górę. Wykonanie zdjęć trwa kilka minut i jest całkowicie nieinwazyjne. Podczas badania piersi zostają uciśnięte, co umożliwi uzyskanie wyraźnego i precyzyjnego obrazu.Zastosowany ucisk nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia Pacjentki.
 • Jeżeli wynik mammografii nie jest prawidłowy Pacjentka zostaje skierowana do drugiego etapu badań. Może to być mammografia uzupełniająca, usg piersi, rezonans magnetyczny lub biopsja.
 • Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjentka może z niego skorzystać bezpłatnie i bez skierowania.
 • Badania mammograficzne w ramach Programu realizowane są w Pracowni Mammograficznej w Przychodni Specjalistycznej - Centrum Diagnostycznym w Rzeszowie przy ul. Fredry 9. Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu : 17 86 13 605 i 17 86 13 634