ZARZĄD POWIATU:

Starosta Rzeszowski
Krzysztof Jarosz

Wicestarosta Rzeszowski
Jerzy Bednarz

Członek Zarządu
Jurek Faraś

Członek Zarządu
Zbigniew Sycz

Członek Zarządu
Artur Szczutek

W posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym:

Sekretarz Powiatu
Waldemar Pijar

Skarbnik Powiatu
Dariusz Tłuczek