Rejestracja do Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00.

Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego umożliwia w sposób całkowicie nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych całego ciała oraz ocenę ewentualnych patologii z dokładnością do kilku milimetrów.
Badanie jest bezbolesne i bezpieczne dla pacjenta, ponieważ nie jest związane z działaniem potencjalnie szkodliwych promieni rentgenowskich.

W Pracowni realizowane są badania diagnostyczne różnych układów:
– diagnostyka chorób układu nerwowego
– diagnostyka chorób układu kostno–mięśniowego
– diagnostyka chorób klatki piersiowej, śródpiersia, jamy brzusznej i miednicy

Badania refundowane są przez NFZ.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny, wysokospecjalistyczny aparat MAGNETOM ESSENZA firmy SIEMENS.

Posiadamy Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO 9001 : 2015

Badania rezonansem magnetycznym opisują lekarze:

lek. med. Bożena Szpunar – Specjalista radiolog
dr n med. Andrzej Górecki – Specjalista radiolog
dr n med. Agnieszka Kostkiewicz – Specjalista radiolog
lek. med. Piotr Szczupak – Specjalista radiolog
lek. med. Magdalena Freygant – Specjalista radiolog

Przed wykonaniem badania należy pobrać ankietą ze strony internetowej,
a następnie wypełniony dokument  dostarczyć osobiście w dniu badania.

ANKIETA DLA PACJENTA