Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
ul. Fredry 9
35-005 Rzeszów
tel. 17 86 13 641
email: radiologia@zoz2.pl

Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
dr n med. Andrzej Górecki
specjalista radiolog

Koordynator Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
mgr Barbara Furman

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej to zespół pracowni diagnostycznych, w skład którego wchodzą:

  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
  • Pracownia Densytometrii
  • Pracownia Mammografii
  • Pracownia RTG
  • Pracownia USG