Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
ul. Fredry 9
35-005 Rzeszów
email: radiologia@zoz2.pl

Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
dr n med. Andrzej Górecki
specjalista radiolog

Koordynator Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
mgr Barbara Furman

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej to zespół pracowni diagnostycznych, w skład którego wchodzą:

  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego  tel. 17 86 13 641
  • Pracownia Tomografii Komputerowej  tel. 17 86 13 641
  • Pracownia Densytometrii  tel. 17 86 13 634
  • Pracownia Mammografii  tel. 17 86 13 634
  • Pracownia RTG  tel. 17 86 13 634
  • Pracownia USG  tel. 17 85 09 058