Close
Close

UROCZYSTE OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ PRACOWNI RTG

W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej pracowni RTG w Przychodni Specjalistycznej – Centrum Diagnostycznym w Rzeszowie przy ul. Fredry 9.
W obecności zaproszonych gości, dyrekcja ZOZ Nr 2 – p.o. Dyrektora dr n. med. Aleksander Panek, Z-ca Dyrektora ds. organizacyjno-personalnych pani Ewa Skoczyńska oraz Starosta Rzeszowski pan Józef Jodłowski przecięli symbolicznie wstęgę, a ks. Jan Szczupak poświęcił pracownie RTG.

Inwestycja przeprowadzona w lutym tego roku obejmowała:
1) prace modernizacyjne, adaptacyjne, instalacyjne i budowlane
dla dostarczonego systemu w Pracowni RTG i dostosowanie jej do obowiązujących wymogów w tym zakresie;
2) zakup, montaż i uruchomienie aparatu RTG wraz z wszystkimi częściami składowymi, wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem;
3) szkolenie dla pracowników z obsługi dostarczonego aparatu;
4) przeprowadzenie remontu pomieszczeń: poczekalni, rejestracji, przebieralni pacjentów.

Nowoczesny aparat cyfrowy RTG, który został zamontowany w Pracowni RTG ZOZ Nr 2 w Rzeszowie to DigitalDiagnost C90, którego producentem jest Philips Medical Systems DMC GmbH.
Zakupiony aparat wykorzystuje najnowocześniejszą technologię poprawiającą jakość uzyskiwanych obrazów przy jednoczesnym zmniejszeniu dawki promieniowania. Zaawansowana technologia umożliwia automatyczny dobór parametrów ekspozycji, co daje możliwość uzyskania zdjęcia o optymalnej jakości. Złożone rozwiązania technologiczne jak detektory cyfrowe, w tym jeden bezprzewodowy, mobilny stół i lampa rentgenowska w znacznym stopniu zwiększają komfort pacjenta, ponieważ to aparat dostosowuje się do możliwości ruchowych pacjenta a nie odwrotnie, co ma miejsce w klasycznych pracowniach.

W naszej pracowni wykonywany jest pełny zakres badań m.in.: RTG kończyn, kręgosłupa, czaszki, jamy brzusznej, klatki piersiowej, łopatki, miednicy, mostka, nosa. Nowością są zdjęcia sylwetkowe kończyn oraz zdjęcia sylwetkowe kręgosłupa, których nie można było wykonywać na poprzednim aparacie.
Szeroki zakres realizowanych badań RTG ma istotne znaczenie zarówno dla pacjentów jak i lekarz specjalistów, szczególnie z poradni ortopedyczno- urazowej, ortopedyczno-urazowej dla dzieci, poradni wad postawy.
Wartość inwestycji wynosiła 1 379 330,98 zł brutto, z czego wartość samego aparatu RTG stanowi 1 001 873,50 zł brutto.
W trakcie realizacji modernizacji Pracowni RTG Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie własnymi siłami wykonał dodatkowo remont pomieszczenia socjalnego oraz gabinetu opisowego.

Skip to content
Szczepienia COVID-19
E-Recepta
Spis Przydatnych Nr Telefonów
Facebook @zoz2rzeszow