Close
Close

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE ZATRUDNI :

1. LEKARZY w szczególności lekarzy RODZINNYCH ze specjalnością medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, lub w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, do placówek medycznych ZOZ Nr 2 w Rzeszowie działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego w szczególności do: Lubeni, Błażowej, Trzciany, Głogowa Młp., Chmielnika, Dynowa, Futomy.
2. LEKARZY PEDIATRÓW do Sokołowa Młp., Dynowa, Tyczyna, Krasnego, Boguchwały.
3. LEKARZY ze specjalizacją z zakresu CHIRURGIA do Dynowa i Błażowej,
4. LEKARZY ze specjalizacją z zakresu GINEKOLOGIA do Dynowa, Błażowej, Sokołowa Młp., Głogowa Młp, Hyżnego, Chmielnika, Rzeszowa, Świlczy.
5. LEKARZA ze specjalizacją z zakresu OTOLARYNGOLOGIA do Rzeszowa, Boguchwały i Tyczyna
6. LEKARZA ze specjalizacją z zakresu NEUROLOGIA do Rzeszowa, Sokołowa Młp. i Boguchwały.
7. LEKARZA ze specjalizacją z zakresu MEDYCYNA PRACY do Rzeszowa.
8. LEKARZY na dyżury 12 i 24 godzinne do ambulatorium do DYNOWA i SOKOŁOWA.
9. LOGOPEDĘ do Zakładu Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dynowie i Hyżnem.
10. LEKARZA ze specjalizacją z zakresu UROLOGIA do Rzeszowa.
11. LEKARZA STOMATOLOGA do HARTY i TRZCIANY.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do ZOZ Nr 2 w Rzeszowie ul. Fredry 9 pokój 321 lub kontakt telefoniczny 17 853-54-66.

Skip to content
Szczepienia COVID-19
E-Recepta
Spis Przydatnych Nr Telefonów
Facebook @zoz2rzeszow