BIPInformacje ogólne
Dane teleadresowe
Lokalizacja
Telefony kontaktowe
Administracja
Dyrekcja
Działy administracji
Część medyczna
Jednostki
Poradnie
Pracownie
Statut
Regulamin
Karta Praw Pacjenta
Zamówienia publiczne

Dane teleadresowe

Pełna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Fredry 9
Kod: 35-005
Miejscowość: Rzeszów
Gmina: M.Rzeszów
Powiat: Rzeszów
Województwo: Podkarpackie
Telefon kontaktowy: Centrala: 17 86 13 600; Sekretariat: 17 853 54 66
Adres strony BIP: http://zoz2.pl/?page_id=2290
Adres e-mail: sekretariat@zoz2.pl
Adres strony www: http://zoz2.pl
NIP: 813-26-43-816
REGON: 690685006
KRS: 0000054314