Wiejski Ośrodek Zdrowia w Błędowej Tyczyńskiej

Rejestracja do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Błędowej Tyczyńskiej pod nr tel.:
17 22 96 621.

36-017 Błędowa Tyczyńska 6

 

 

PERSONEL MEDYCZNY/PORADNIE:

 

Poradnia ogólna:

 

lek. med. Włodzimierz Zwierzyk

 

Pracownia stomatologiczna:

 

lek. stom. Łukasz Budkowski

 

Gabinet zabiegowy

 

Punkt szczepień