Rudna Mała

Rejestracja do Punktu Lekarskiego w Rudnej Małej pod nr tel.: 17 85 95 904.

36-060 Rudna Mała 415a

 

PERSONEL MEDYCZNY/PORADNIE:

 

 

Gabinet stomatologiczny:

 

lek. stom. Beata Wolińska

 

 Pielęgniarka:

 

  Elżbieta Wojnas-Worek