Przychodnia Rejonowa w Sokołowie Małopolskim

Rejestracja do Przychodni Rejonowej w Sokołowie Młp. pod nr tel.:
17 77 29 017;

ul. Tysiąclecia 4, 36-050 Sokołów Młp.


PERSONEL MEDYCZNY/PRACOWNIE:

 

Poradnia ogólna:

 

lek. med. Piotr Hadała

lek. med. Jan Hadała

lek. med. Barbara Rzeszutek

lek. med. Anatol Lisowski

 

Poradnia dziecięca:

lek. med. Anatol Lisowski

 

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna:

Maria Osetek

Renata Ożóg

 

Położna Środowiskowo-Rodzinna:

Monika Koszykowska

 

Poradnia stomatologiczna:

lek. stom. Krystyna Siekierka

 

Poradnia dermatologiczna:

lek. med. Barbara Patruś

 

Poradnia diabetologiczna:

lek. med. Artur Krzywkowski

 

Poradnia ginekologiczna:

lek. med. Alicja Darocha

 

Poradnia neurologiczna:

lek. med. Ewa Fila-Jasińska

lek. med. Jerzy Kocyłowski

 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej:

lek. med. Jerzy Bober

lek. med. Paweł Krukowski

lek. med. Dominik Pawliński

lek. med. Michał Czerwiec

 

Pracownia USG

 

Rehabilitacja zabiegowa

Analityka medyczna

Pracownia RTG


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udzielana jest w ZOZ NR 2 w Rzeszowie:

– w Przychodni Rejonowej w Sokołowie Młp.

– w Przychodni Rejonowej w Dynowie

w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00, natomiast w soboty, w niedziele i święta od 8.00 do 8.00 rano dnia następnego. Pacjenci objęci są opieką lekarską i pielęgniarską w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – przypadki nagłe.

 

– Ambulatoryjna Opieka Całodobowa  w Sokołowie Młp.
– 17 77 29 017

– Ambulatoryjna Opieka Całodobowa w Dynowie
– 16 65 21 035