Przychodnia Rejonowa w Głogowie Małopolskim


Rejestracja do Przychodni Rejonowej
w Głogowie Małopolskim pod nr tel.:
17 85 17 323;

ul. Fabryczna 17, 36-060 Głogów Młp. 


PERSONEL MEDYCZNY/PORADNIE:

POZ

 

Poradnia ogólna:

lek. med. Adam Rejch
lek. med. Anna Gotkowska
lek. med. Mariola Klarycka

 

Poradnia dziecięca:

lek. med. Maria Ciebiera

lek. med. Krystyna Reichert

 

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna:

Dorota Drożdż
Iwona Grzesik
Ewa Rusin

 

Położna Środowiskowo-Rodzinna:

Maria Kwas

 

Poradnia stomatologiczna:

lek. stom. Wojciech Budkowski
lek. stom. Aleksandra Margańska-Kogut

 

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia ginekologiczna:

lek. med. Alicja Darocha

 

Poradnia neurologiczna:

lek. med. Halina Marszałek
lek. med. Jerzy Kocyłowski

 

Analityka medyczna

Rehabilitacja