Gminny Ośrodek Zdrowia w Świlczy

Rejestracja do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Świlczy pod nr tel.: 17 85 60 793;

36-072 Świlcza 142


PERSONEL MEDYCZNY/PORADNIE:

 

Poradnia ogólna:

 

lek. med. Aniela Pikuła

 

Poradnia dziecięca:

 

lek. med. Kempa Lidia

 

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna:

 

Danuta Winiarz

 

Położna Środowiskowo-Rodzinna:

 

Urszula Nowakowska

 

Poradnia Stomatologiczna:

 

lek. stom. Aleksander Kręblewski

lek. stom. Monika Wysocka (Zespół Szkół w Świlczy)

 

Porania ginekologiczna:

lek. med. Paweł Chechliński

 

Rehabilitacja zabiegowa