Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubeni

Rejestracja do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubeni pod nr tel.:
17 87 10 010;

36-042 Lubenia 374


PERSONEL MEDYCZNY/PORADNIE:

 

Poradnia ogólna:

 

lek. med. Krzysztof Bała

lek. med. Kinga Czech-Rokita

lek. med. Kacper Młodecki

 

Poradnia dziecięca:

 

lek. med. Agata Dróbka

 

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna:

 

Emilia Kotowicz

Halina Zięba

Tel. 17 500 01 49

 

Położna Środowiskowo-Rodzinna:

 

Anna Skiba

Tel. 17 500 01 45

 

Poradnia stomatologiczna:

 

lek. stom. Dariusz Pawłowski

 

Poradnia ginekologiczna:

 

lek. med. Jerzy Sekunda

 

Analityka medyczna

 

Rehabilitacja zabiegowa

Fizjoterapia

Tel. 17 500 01 42