Gminny Ośrodek Zdrowia w Krasnem

Rejestracja do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krasnem pod nr
tel.:17 85 55 210;

36-007 Krasne 944


PERSONEL MEDYCZNY/PORADNIE:

 

POZ

 

Poradnia ogólna:

 

lek. med. Dorota Dynia-Ożóg

 

Poradnia dziecięca:

 

lek. med. Bożena Szekowska

 

Pielęgniarka koordynująca:

 

Joanna Nieradka

 

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna:

 

Halina Leśko

 

Położna Środowiskowo-Rodzinna:

 

Alicja Marszałek

 

Poradnia stomatologiczna

 

lek. stom. Magdalena Dec

 

Gabinet fizjoterapii:

 

mgr Monika Zurowicz