Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielniku

Rejestracja do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chmielniku pod nr tel.: 17 22 96 619.

36-016 Chmielnik 50a

 

PERSONEL MEDYCZNY/PORADNIE:

 

 

Poradnia ogólna:

 

lek. med. Stanisław Kurek

 

Poradnia dziecięca:

 

lek. med. Ryszarda Gadawska-Kurek

 

Pielęgnarka Środowiskowo-Rodzinna:

 

Alicja Kaplita

 

Położna Środowiskowo-Rodzinna:

 

Leokadia Rut

 

Poradnia stomatologiczna:

 

lek. stom. Dominika Woźna-Grabarek

 

Poradnia ginekologiczna:

 

dr n. med. lek. Agnieszka Florek – Michalska

 

Analityka medyczna

 

Rehabilitacja zabiegowa