Close
Close

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 w Rzeszowie zatrudni :

1. LEKARZY  RODZINNYCH ze specjalnością medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, lub w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, do placówek medycznych ZOZ Nr 2 w Rzeszowie działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego w szczególności do: Rzeszowa, Lubeni, Hyżnego, Błażowej, Boguchwały, Świlczy, Borku Starego, Głogowa Młp., Chmielnika, Tyczyna, Łukawca, Malwy, Dynowa, Futomy.

2. LEKARZY PEDIATRÓW do Dynowa, Lubeni, Hyżnego, Tyczyna, Krasnego, Malawy, Palikówki i Łąki.

3. LEKARZY ze specjalizacją z zakresu CHIRURGIA do Dynowa i Błażowej.

4. LEKARZY ze specjalizacją z zakresu GINEKOLOGIA do Dynowa, Błażowej, Sokołowa Młp., Głogowa Młp, Hyżnego, Chmielnika i Rzeszowa.

5. LEKARZA ze specjalizacją z zakresu OTOLARYNGOLOGIA do Rzeszowa, Boguchwały i Tyczyna.

6. LEKARZA ze specjalizacją z zakresu MEDYCYNA PRACY do Rzeszowa.

7. LEKARZY na dyżury 12 i 24 godzinne do ambulatorium do DYNOWA i SOKOŁOWA MŁP.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do ZOZ NR 2 w Rzeszowie ul. Fredry 9 pokój 321
lub telefonicznie 17 853-54-66.

Skip to content
E-Recepta
Spis Przydatnych Nr Telefonów
Facebook @zoz2rzeszow