Close
Close

W ZOZ Nr 2 w Rzeszowie można wykonać szybki , przesiewowy test przeznaczony do wykrywania obecności antygenów wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli, co jest równoważne z wykryciem w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa. Test jest dopuszczony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w diagnostyce koronawirusa.

Gdzie wykonać badanie?
Test antygenowy można wykonać w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 11.00. Do badania nie jest wymagane skierowanie ani wcześniejsze przygotowanie.

Wyniki.
Ogromną zaletą testów antygenowych jest czas ich realizacji, który jest znacznie krótszy (max do 30 minut) od klasycznego testu RT-PCR (zwykle 24 godziny). Badanie antygenowe w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 pozwala na szybką identyfikację osób zakażonych w krótkim czasie. Jeżeli wynik jest dodatni, oznacza to infekcję COVID-19. Jeżeli test antygenowy COVID-19 ma wynik negatywny, a występowały objawy koronawirusa, należy skontaktować się z lekarzem.

Oferujemy również wynik testu w języku angielskim. Wynik wpisywany jest do EWP (Ewidencji Wjazdów do Polski). Ujemny wynik testu w języku angielskim może zostać wykorzystany przez pracowników przy przekraczaniu granicy lub okazany pracodawcy. Posiadanie ujemnego wyniku w języku angielskim może również pozwolić na przekroczenie granicy i unikniecie kwarantanny w zależności od aktualnych regulacji w poszczególnych krajach.

Cena testu /cena testu z wynikiem w języku angielskim : 90,00 zł.

Skip to content
E-Recepta
Spis Przydatnych Nr Telefonów
Facebook @zoz2rzeszow