Close
Close

W ZOZ Nr 2 w Rzeszowie można wykonać szybki , przesiewowy test przeznaczony do wykrywania obecności antygenów wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli, co jest równoważne z wykryciem w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa. Test jest dopuszczony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w diagnostyce koronawirusa.
Kiedy wykonać badanie
Testu antygenowy najlepiej wykonać w początkowym etapie choroby – do 5-7 dni, od pojawienia się objawów wskazujących na COVID-19, ponieważ dochodzi wówczas do intensywnego namnażania się wirusa.
Gdzie wykonać badanie
Test antygenowy można wykonać w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 11.00. Do badania nie jest wymagane skierowanie ani wcześniejsze przygotowanie.
Wyniki
Ogromną zaletą testów antygenowych jest czas ich realizacji, który jest znacznie krótszy (max do 30 minut) od klasycznego testu RT-PCR (zwykle 24 godziny). Badanie antygenowe w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 pozwala na szybką identyfikację osób zakażonych w krótkim czasie. Jeżeli wynik jest dodatni, oznacza to infekcję COVID-19. Jeżeli test antygenowy ma wynik negatywny, a występowały objawy koronawirusa, należy skontaktować się z lekarzem. Wynik testu wpisywany jest do EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski).
Cena promocyjna testu wynosi 80 zł.
Promocja obowiązuje do 26.02.2021 r.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Przychodnia Specjalistyczna – Centrum Diagnostyczne w Rzeszowie
ul. Fredry 9
tel. 17 86 13 609

Skip to content
E-Recepta
Spis Przydatnych Nr Telefonów
Facebook @zoz2rzeszow