Rejestracja do pracowni audiologii

Pracownia audiologii czynna jest od poniedziałku do piątku.

W pracowni przeprowadzane są badania słuchu u osób dorosłych i dzieci oraz badania przesiewowe słuchu noworodków. Wykonujemy badania : audiometryczne totalne, otoemisję akustyczną, audiometrię impedancyjną (tympanometrię, odruch z mięśnia strzemiączkowego), ABR.