Rejestracja do pracowni audiologii

Pracownia audiologii czynna jest:

Poniedziałek     12.00 – 17.00
Wtorek               9.00 – 14.00
Środa                 7.00 – 14.00
Czwartek           15.00 – 17.00

W pracowni przeprowadzane są badania słuchu u osób dorosłych i dzieci oraz badania przesiewowe słuchu noworodków.

ZOZ Nr 2 w Rzeszowie współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, biorąc udział w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków jako ośrodek II poziomu referencyjności. Oznacza to, ze dzieci które otrzymały żółty certyfikat z przesiewowego badania słuchu wykonanego po urodzeniu, mogą być dalej diagnozowane w naszej Pracowni audiologii. Wykonujemy badania : audiometryczne totalne, otoemisję akustyczną, audiometrię impedancyjną (tympanometrię, odruch z mięśnia strzemiączkowego), ABR.

W celu zapisania się na przesiewowe badanie słuchu należy zarejestrować się osobiście w Poradni audiologii lub telefonicznie. Wymagane jest skierowanie do Poradni otolaryngologicznej lub Poradni otolaryngologicznej dla dzieci.