ZARZĄD POWIATU

ZARZĄD POWIATU:

Starosta Rzeszowski
Józef Jodłowski

Wicestarosta Rzeszowski
Marek Sitarz

Członek Zarządu
Lucyna Sokołowska

Członek Zarządu
Tadeusz Pachorek

 

W posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym:

Sekretarz Powiatu
Waldemar Pijar

Skarbnik Powiatu
Danuta Gargała