Zakład Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej


Dane kontaktowe:

Zakład Opieki Długoterminowej
i Paliacji

tel.: 17 22 97 025

36-030 Błażowa, ul. Piłsudskiego 6


Placówka o profilu ogólnym, specjalizująca się w schorzeniach neurologicznych i kardiologicznych. Posiada 41 łóżek w salach od 1 do 5-osobowych.

Zakład opiekuńczo-leczniczy świadczy opiekę pacjentom chorym przewlekle, niesprawnym, w podeszłym wieku, którzy wymagają całodobowej pielęgnacji, opieki lekarskiej
i rehabilitacji.

Opieka długoterminowa trwa od 3 do 6 miesięcy, a jej celem jest poprawa jakości życia pacjentów i przywrócenie sprawności czynnościowej w stopniu umożliwiającym powrót chorych do środowiska domowego.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu przyjęcia do Zakładu Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej, można pobrać w sekcji „Pliki do pobrania” na głównej stronie.