Pracownia Tomografii Komputerowej

Rejestracja do Pracowni Tomografii Komputerowej pod nr tel.: 17 86 13 641.


Pracownia tomografii dysponuje aparatem 16-rzędowym GE HealthCare Optima CT520.

 

Na tym aparacie wykonywane są następujące badania: głowy, szyi, płuc
(w tym HRCT) i śródpiersia, kości kończyn, miednicy małej, jamy brzusznej oraz kręgosłupa. Badania wykonujemy bezpłatnie na podstawie skierowań.

 

Sposób przygotowania do badania:

 

Do badania należy zgłosić się na czczo (co najmniej 5 godzin wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych). W przypadku badania jamy brzusznej ważne jest przygotowanie pacjenta poprzez odpowiednie wypełnienie przewodu pokarmowego specjalnym środkiem kontrastowym. W tym celu przed rozpoczęciem badania pacjent musi wypić wodny roztwór środka kontrastowego. Aby wyeliminować powstanie zaburzeń obrazu spowodowanych ruchami jelit, w niektórych przypadkach wskazane jest wcześniejsze zastosowanie środków hamujących perystaltykę jelit.


Wskazania do badań tomografii komputerowej:

 

ze strony układu nerwowego:

 

– podejrzenie nowotworu pierwotnego i wtórnego mózgowia

– choroby przysadki mózgowej i oczodołu, nie dające się wyjaśnić innymi badaniami

– wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego

– zmiany naczyniopochodne w mózgowiu (krwiak, zawał)

– ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego

– zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i przepukliny jąder miażdżystych

– urazy rdzenia kręgowego

– choroby kości czaszki, zatok, jam nosa, gardła i krtani

– zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionej etiologii

 

ze strony klatki piersiowej:

 

– choroby płuc: ropień, fibroza, sarkoidoza, histiocytoza X, azbestoza, zator tętnicy płucnej, urazy płuc, zawał płuc

– zmiany w opłucnej i ścianie tkanki piersiowej: nowotwory, zapalenia, uraz, przerzuty nowotworowe

– choroby serca, osierdzia i dużych naczyń: kardiomiopatia, wady serca, guzy serca, płyn w osierdziu, zapalenie osierdzia, tętniaki aorty

– nowotwory płuc i drzewa oskrzelowego

 

ze strony jamy brzusznej:

 

– nowotwory łagodne i złośliwe wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowego, nerek, śledziony i przestrzeni zaotrzewnowej

– zapalenie trzustki i wątroby

– guzy i zapalenie żołądka, jelit i przełyku

– urazy i zapalenie śledziony

– zapalenie nerek, guzy, urazy, wodonercze, zwężenie tętnic nerkowych, wady nerek

– patologia nadnerczy

 

ze strony miednicy małej:

 

– nowotwory narządów rodnych kobiet i gruczołu krokowego u mężczyzny

– guzy pęcherza moczowego