Pracownia Diagnostyki Chorób Serca

Rejestracja do Pracowni Diagnostyki Chorób Serca pod nr tel.: 17 86 13 614.

 

PERSONEL MEDYCZNY:

 

Lekarze:

lek. med. Jan Pelczar – Specjalista kardiolog

lek. med. Jerzy Świder – Specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Rafał Sztembis – Specjalista kardiolog

lek. med. Aneta Dudek – Specjalista kardiolog

lek. med. Teresa Tasior – Specjalista chorób wewnętrznych/w trakcie specjalizacji z kardiologii


W Pracowni Diagnostyki Chorób Serca wykonujemy następujące badania:

– EKG

– echo serca z Dopplerem

– próby wysiłkowe

– 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego

– ocenę zaburzeń serca w ciągu doby – Holter