Pracownia Audiologii

Rejestracja do Pracowni Audiologii pod nr tel.: 17 86 13 648.


Pracownia czynna

 

od 7.30 do 15.00

w poniedziałek, czwartek, piątek

 

od 7.30 do 18.00

we wtorek

 

od 7.30 do 17.30

w środę


 

W Pracowni Audiologicznej przeprowadzane są badania słuchu u osób dorosłych i dzieci oraz badania przesiewowe słuchu u noworodków.

Wykonujemy badania: audiometryczne tonalne, otoemisję akustyczną, audiometrię impedancyjną (tympanometria, odruchy z mięśnia strzemiączkowego), ABR.